Recent Contest Results

Colour Splash Art Contest ( 4-15 yrs Years)Sr. No. Child Name Age Votes Rank
1 S.THIYAKSHWA 8 2033 1st
2 Zainab banu 11 2005 2nd
3 Tejas Pansari 8 1675 3rd
4 Joanna Reginald 10 1205 4
5 S. Kahanshwa 5 588 5
6 Milan Karthick 6 12 6
7 Dnyanada Shriram 11 7 7
8 Yashita Rane 7 6 8
9 Advay Bidarkar 8 4 9

Colour Splash Art Contest ( 4-9 Years)Sr. No. Child Name Age Votes Rank
1 Saisha 5 88 1st
2 K.SUJAN 4 12 2nd
3 Asmi Vivek Sawant 8 8 3rd